Verduurzaming gebouw uitbesteden? Doe de check!

Verduurzaming gebouw uitbesteden? Doe de check!

De EPC PreCheck is een nieuwe online tool voor gebouweigenaren die hun assets willen verduurzamen, zowel in de publieke als in de private sector. De tool helpt bij de afweging om energiebesparing uit te besteden. De Rijksdienst voor Ondernemend Nederland, RVO.nl, heeft de tool ontwikkeld in het kader van het Europese samenwerkingsproject guarantEE.

Thomas Piessens van RVO.nl: ‘Veel gebouweigenaren willen hun gebouwen verduurzamen. Dat doen zij vanuit klimaatambities, vanuit de noodzaak om te renoveren of moderniseren, of vanwege wetgeving. Het toepassen van energiemaatregelen kan handig gecombineerd worden met onderhoud. Een gebouweigenaar kan het uitvoeren van onderhoud inclusief het verbeteren van de energieprestatie zelf doen, of dit kan worden uitbesteed aan een externe partij, via  een Energieprestatiecontract, afgekort EPC. Met de EPC PreCheck krijgt de gebouweigenaar in nog geen vijf minuten inzicht of het uitbesteden van duurzame maatregelen en goed onderhoud door middel van een Energieprestatiecontract een interessante optie is.’

Of dat zo is, hangt af van het gebouwtype, de energiekosten en reeds uitgevoerde renovaties. En van de organisatie zelf: is voldoende expertise aanwezig, is er draagvlak voor uitbesteding van onderhoud, en zijn gegarandeerde gebouw- en energieprestaties gewenst? Na het invullen van de vragen krijgt de gebouweigenaar een eerste indicatie over energie efficiëntie opties.

De EPC PreCheck is gratis beschikbaar:

De Engelstalige versie op www.epccheck.eu/en
De Nederlandse versie op www.platformduurzamehuisvesting.nl/precheck

EPC Precheck NL start

EPC facilitator

De keuze voor wel of niet uitbesteden, en het proces om tot een uitbesteding en een prestatiecontract te komen, vereist technische, financiële en juridische expertise. Het laatste geldt zeker voor overheden bij het Europees aanbesteden. Het is daarom verstandig om een onafhankelijke deskundige in te schakelen die u als opdrachtgever kan ondersteunen bij dit proces, een zogenaamde EPC facilitator. In Europa werken enkele landen al zo’n twintig jaar met Facilitators. Zij blijken een belangrijke schakel te zijn. RVO.nl introduceert Facilitators nu ook in Nederland. Via de tool kunnen gebouweigenaren in contact komen met een onafhankelijke deskundige EPC Facilitator.

guarantEE

RVO.nl heeft de EPC PreCheck voor de Nederlandse markt ontwikkeld in het kader van een Europees samenwerkingsproject met 14 partners, guarantEE, met cofinanciering door het Europese programma Horizon 2020. De tool is mede gefinancierd door Platform Duurzame Huisvesting en uitgevoerd door Byline. De tool wordt in 14 landen vertaald en verspreid.