Lokaal Duurzaam – waar staan we?

Lokaal Duurzaam – waar staan we?

Provincies, gemeenten en (semi)overheid maken zich sterk voor ambitieus klimaatbeleid. Doelen genoeg, maar waar staan we? EnergieVastgoed start een onderzoek onder beleidsmakers.

De Klimaatmonitor geeft een mooi overzicht van duurzaamheid op lokaal niveau en de prestaties op het gebied van hernieuwbare energie, energiebesparing, CO2-reductie en mobiliteit. Daarmee is de Klimaatmonitor op dit moment de meest betrouwbare bron voor inzicht in de resultaten die geboekt worden met lokaal klimaatbeleid.

Maar waar het bij de Klimaatmonitor ontbreekt, is een zuiver inzicht in projecten die in de pijplijn zitten en op de nominatie staan om uitgevoerd te worden. Ook ontbreken voorgenomen projecten en ‘wensprojecten’. Het is dus niet eenvoudig om het gat te bepalen, dat bestaat tussen de doelstelling en hetgeen gerealiseerd.

EnergieVastgoed wil in een aantal stappen de thermometer steken in het lokale, duurzame klimaatbeleid. De eerste vraag die wij ons stellen is in hoeverre gemeenten, provincies en overige (semi-)overheid concrete kennis en ervaring hebben met de breed uiteenlopende mogelijkheden voor energiebesparing, CO2 reductie en hernieuwbare energie.

Quick Survey Lokaal Klimaatbeleid

Voor de energietransitie en lokaal klimaatbeleid spelen provincies en gemeenten een belangrijke rol. Als initiatiefnemers, maar vooral ook als facilitators. Maar zijn lokale overheden voldoende toegerust voor deze taak? Is voldoende kennis en ervaring beschikbaar? Worden ‘best practices’ gedeeld of wordt overal het wiel opnieuw uitgevonden? Flevoland is koploper in wind terwijl Friesland vér achterop loopt. Groningen onderzoekt diepe geothermie en Limburg heeft in de mijnen de grootst denkbare WKO. Wordt al deze kennis uitgewisseld?

EnergieVastgoed vraagt de beleidsmakers bij gemeenten en provincies naar hun mening, via de Quick Survey. Maar ook iedere energieprofessional die ervaring heeft met het werken met lokale overheden nodigen we graag uit deel te nemen aan de korte enquête.

Beleidsmaker bij lokale overheden? Doe mee aan de Quick Survey Lokaal Klimaatbeleid van EnergieVastgoed
Beeld electricity-1330214_1920: Kenueone