ISDE-regeling ook voor provincies en gemeenten

ISDE-regeling ook voor provincies en gemeenten

De Investeringssubsidie duurzame energie (ISDE) is voor particulieren, zakelijke gebruikers en sinds 1 juli 2017 ook voor gemeenten en provincies. Met de regeling is het mogelijk om tegemoetkoming te krijgen voor de aanschaf van zonneboilers, warmtepompen, biomassaketels en pelletkachels.

Op 30 november 2016 informeerde Minister Kamp de Kamer (in een kamerbrief) over de SDE+. Daarin benoemde hij ook de plannen voor de ISDE 2017. De regeling is in de Staatscourant gepubliceerd op 6 december 2016. Op 6 juni 2017 is de ISDE opnieuw gepubliceerd in de Staatscourant. De nieuwe publicatie treedt in werking met ingang van 1 juli 2017. Dit houdt in dat alle aanvragen die per 1 juli 2017 worden ingediend, ook worden afgehandeld op basis van de publicatie van 6 juni 2017.

De ISDE is per 1 juli 2017 aangepast. Een overzicht van de wijzigingen:

  • Doelgroep: Ook gemeenten, provincies en openbare lichamen als bedoeld in de Wet gemeenschappelijke regelingen in de hoedanigheid van marktpartij, of als eigenaar of huurder van een roerende of onroerende zaak, kunnen subsidie aanvragen.
  • Budget: Het budget voor 2017 wordt opgehoogd van €70 miljoen naar €90 miljoen euro.
  • Warmtepompen: De subsidiebedragen voor een lucht-waterwarmtepomp zijn gewijzigd. Het subsidiebedrag voor een lucht-waterwarmtepomp bedraagt bij een thermisch vermogen tot en met 1 kW € 1.100 en wordt vermeerderd met € 100 voor elke kW thermisch vermogen hoger dan 1 kW.

 

Voor alle aanvragen die op of na 1 juli binnenkomen, gelden de nieuwe subsidiebedragen en voorwaarden. In de Toelichting van de gewijzigde Regeling worden de wijzigingen uitgelegd.

Op de website van RVO is meer informatie beschikbaar.

Bron: Holland Solar