NeVaP-onderzoek naar talentontwikkeling in vastgoedsector

NeVaP-onderzoek naar talentontwikkeling in vastgoedsector

Het Nederlands Vastgoedexploitatie Platform (NeVaP) en USP Marketing Consultancy hebben onderzoek verricht naar hoe de vastgoedprofessional er uit ziet in 2025. De focus lag in het onderzoek op talentontwikkeling: hoe bereiden vastgoedprofessionals zich voor op de transformatie de komende jaren?

Van de ondervraagden bereidt bijna iedereen zich voor op deze transformatie door middel van vakliteratuur en seminars. De leden geven aan het meest (91%) gebruik te maken van vakliteratuur voor hun kennisontwikkeling, op de voet gevolgd door het bijwonen van seminars met 86%. Iets meer dan de helft (57%) volgt cursussen om het kennisniveau op peil te houden.

De tijd die aan kennisontwikkeling wordt besteed, is echter maar klein. De meeste leden (63%) geven aan 1 of 2 dagdelen per maand vrij te maken voor kennisontwikkeling. Vastgoedmanagers maken wel meer tijd vrij voor scholing: 20% van de vastgoedmanagers maakt 4 of meer dagdelen per maand vrij voor educatie.

Energieopleidingen

Voor het versnellen van de energietransitie is kennis een sleutelfactor. De vastgoed- en facility manager vormt de spil in projecten voor het verduurzamen van gebouwen. Energieopleidingen.nl biedt de benodigde kennis in handzame vorm. Met een reeks cursussen van een dagdeel leren vastgoedprofessionals alles over de mogelijkheden van het vergroenen van bestaande gebouwen. Over energiedata en monitoring, energie-efficiëntie, groen inkopen, prestatiecontracten, zonne-energie en nog veel meer. Bekijk het complete aanbod van Energieopleidingen.nl.