Energiebesparingspotentieel in beeld gebracht

Energiebesparingspotentieel in beeld gebracht

In samenwerking met de Vereniging Nederlandse Gemeenten heeft het CBS het energiebesparingspotentieel onder koopwoningen in kaart gebracht. Het doel van de VNG is energiebesparing onder koopwoningen te stimuleren.

Persbericht – De potentiekaarten geven inzicht welke buurten en zelfs onderdelen van buurten meer of minder potentie hebben om met energiemaatregelen aan de slag te gaan. Zo kunnen bedrijven en gemeenten gerichter hun communicatie en marketing inzetten om koopwoningeigenaren te bewegen om energiebesparende maatregelen te treffen. De kaarten zijn openbaar beschikbaar en dus door iedereen te gebruiken: overheden, bedrijven, maatschappelijke organisaties, energieloketten, energiecoöperaties, etc. De potentiekaarten zijn hier te vinden.

Volgens het CBS is het belangrijk om te weten waar woningen met een hoog besparingspotentieel clusteren, want zo kan een gebiedsgerichte aanpak ontworpen worden. De kaarten tonen daarom het energiebesparingspotentieel tot op zeer laag regionaal niveau (vierkanten van 100m bij 100m).

De potentiekaarten geven inzicht in de grootte van de doelgroep, waar de doelgroep zit, wat de potentiële gemiddelde investering per woning in het gebied is en hoeveel euro er gemiddeld bespaard kan worden. In donkergekleurde gebieden is de theoretische energiebesparing in euro’s het hoogst. De potentiekaarten laten bovendien zien wat het potentieel is binnen een kansrijke doelgroep, met een relatief hoog inkomen, hoog gasverbruik en een slecht geïsoleerd huis (label C of slechter). De kaarten tonen de potentie voor bouwfysische maatregelen (bijvoorbeeld isolatie) en installatietechnische maatregelen (bijvoorbeeld warmtepomp).

De potentiekaarten zijn hier te vinden.

Bron: NVDE & CBS