Groen licht voor grootste zon-ESCo in de sociale huursector

Groen licht voor grootste zon-ESCo in de sociale huursector

Voor woningcorporatie Ymere staat het licht op groen om te beginnen met het verduurzamen van minimaal 8500 huurwoningen door LED en zonnepanelen. Goed nieuws voor de huurders van Ymere, die hierdoor gegarandeerd kunnen besparen op hun energielasten.

Persbericht – Bijzonder is dat dit ambitieuze project niet door Ymere zelf wordt uitgevoerd, maar door een zogenoemde Energy Service Company (ESCo). In deze constructie stelt Ymere haar daken beschikbaar aan haar dakpartners, die zelf voor de financiering van het project zorgen. Op 5 juli gaf de BNG Bank zijn fiat op de plannen.

Nog niet eerder werd door een woningcorporatie op zo’n grote schaal gebruik gemaakt van een ESCo voor zonnepanelen en ledverlichting. In 2016 tekende Ymere hiertoe al een intentieovereenkomst met haar vaste dakpartners Klomp en Patina. Deze dakpartners onderhouden als co-makers de daken van Ymere. Zonspecialist LENS sloot aan en gezamenlijk werkten de partijen de plannen verder uit.

Meer dan alleen zonnepanelen

Bijzondere aandacht in die uitwerking gaat naar een integrale aanpak voor het energiegebruik van het Ymere vastgoed. Het gaat, kortom, om meer dan enkel zonnepanelen.

Dory Louwerens, directeur Vastgoedbeheer Ymere: ‘In complexen waar we zonnepanelen kunnen plaatsen, vervangen we ook meteen de oude verlichting in de gemeenschappelijke ruimte door energiezuinige LED-verlichting. Dit is meteen een mooi moment om in gesprek te gaan met onze huurders over hoe ze nog meer kunnen besparen op hun energielasten. Op die manier verbinden we betaalbaarheid van de totale woonlasten aan onze milieudoelstelling. Dit leidt veelal tot extra besparingen op de energielasten van de huurder.’

Een doordacht plan, waar de BNG Bank nu haar vertrouwen in uitgesproken heeft. De komende jaren stelt de bank ruim €26 miljoen beschikbaar aan de ESCo. Dit bedrag wordt nog aangevuld met leningen vanuit het duurzaamheidsfonds van de gemeente Amsterdam, de crowdfundingsplatformen Zonnepanelendelen.nl en Greencrowd, en de ESCo-partners zelf. In totaal beschikt de ESCo de komende jaren over een investeringsruimte van €35 miljoen.

Gegarandeerd besparen

Met de goedkeuring van BNG Bank kan op 1 september 2017 gestart worden met het beschikbaar stellen van zonnepanelen aan de huurders van Ymere en het ‘verledden’ van de gemeenschappelijke ruimte in appartementencomplexen. Huurders die kiezen voor het huren van zonnepanelen sluiten daarvoor een contract af met de ESCo.

Niet Ymere, maar de ESCo blijft eigenaar van de geplaatste zonnepanelen. Om de financiële besparing voor huurders in de komende 20 jaar zeker te stellen, heeft Ymere wel een voorwaarde gesteld aan de ESCo: iedere Ymere-huurder die kiest voor zonnepanelen moet daardoor gegarandeerd besparen op de energiekosten. Om deze garantie waar te maken, wordt onder andere een reservefonds opgezet door Ymere en de ESCo-partners.

Gebiedsgerichte uitrol

De ambitie is groot. Ymere is werkzaam in de metropoolregio Amsterdam en heeft woningen in de regio’s Almere, Amsterdam, Haarlem, Haarlemmermeer en Weesp, en wil uiteindelijk huurders in al haar regio’s in aanmerking laten komen voor zonnepanelen. Dit betreft dus zowel de huurders van gestapelde woningen als van grondgebonden woningen. En ook Ymere zelf wordt klant bij de ESCo. De eigen kantoorpanden worden door de ESCo voorzien van LED en zonnepanelen.

Om de logistieke uitdaging, die aan deze ambitie ten grondslag ligt het hoofd te bieden, is gekozen voor een gebiedsgerichte uitrol. Edwin Klomp, directeur ESCo: ‘We beginnen gericht met een aantal projecten en niet overal gelijk, bewust, om het vooral goed te kunnen doen en lang vol te kunnen houden. Het leveren van kwaliteit en het nakomen van de afspraken tussen ESCo, Ymere en de huurders staat voorop.’

Bron: Ymere.nl