Europese steun voor energiezuinige sociale woningbouw in Amsterdam

Europese steun voor energiezuinige sociale woningbouw in Amsterdam

De Europese Investeringsbank (EIB) en de Amsterdamse woningcorporatie Eigen Haard tekenden 10 juli een leningsovereenkomst van €200 miljoen voor het bouwen van energiezuinige huurwoningen en het verduurzamen van bestaande woningen.

Persbericht – De lening wordt gebruikt voor het meerjarig verduurzamingsprogramma van Eigen Haard, dat loopt tot en met 2020. Dankzij deze investeringen komen er meer energiezuinige huurwoningen beschikbaar voor gezinnen met een laag inkomen in de regio Amsterdam. Bij de verduurzaming worden technieken en materialen gebruikt die de woningen zo energiezuinig mogelijk maken. Hiermee wordt een besparing verwacht van 6.700 ton aan CO2 emissies per jaar.

Grootste uitstoters van CO2

‘Huizen en gebouwen zijn absoluut gesproken de grootste uitstoters van CO2, zegt EIB vicepresident Pim van Ballekom. ‘De EIB heeft ook in andere Europese landen veel ervaring opgedaan met het financieren van sociale woningbouw en energie-efficiënt bouwen. Die expertise passen we sinds anderhalf jaar ook in Nederland toe. Eigen Haard speelt niet alleen een belangrijke rol bij het creëren van betaalbare woonruimte met verbeterde woon- en leefkwaliteit, maar ook bij de inrichting van duurzame wijken met oog voor de sociale- en milieuaspecten.’

‘Voor Eigen Haard draait het niet alleen om betaalbaar wonen in vastgoed van goede kwaliteit’, zegt bestuurder van Eigen Haard Mieke van den Berg. ‘Het hoort ook bij onze maatschappelijke taak dat het vastgoed zo energiezuinig mogelijk is.’

Doordat Eigen Haard de verantwoordelijkheid draagt voor een aanzienlijk aantal woningen, heeft het duurzaamheidsprogramma ook invloed op de aandacht voor duurzame ontwikkelingen binnen de stedelijke vernieuwing.

Bron: Europese Investeringsbank

Beeld Europese steun sociale woningbouw: Eigen Haard / Eigen Haard