‘Tijd om het stof van je MJOP te blazen en aan de slag te gaan!’

‘Tijd om het stof van je MJOP te blazen en aan de slag te gaan!’

Bert van Renselaar betoogt waarom het meerjaren onderhoudsplan het belangrijkste stuurmiddel is voor verduurzaming om energielabel C te realiseren. De ervaring heeft geleerd dat de meeste bedrijven 10 tot 15% eenvoudig kunnen besparen op energie zonder diepte-investeringen te hoeven doen.

Er zijn veel redenen te bedenken waarom je moet starten met het verduurzamen van je panden: strengere wet- en regelgeving, ongezonde werk-, leer- of leefomgevingen, leegstand en financiers die steeds vaker een groen gebouw eisen. Met name de wetgever stelt steeds meer eisen aan de duurzaamheid van vastgoed.

In het kader van het Energieakkoord zijn afspraken gemaakt om te komen tot een energieneutrale gebouwde omgeving in 2050. Een tussenstap is de ambitie dat alle gebouwen in 2030 gemiddeld tenminste energielabel A hebben. Wettelijk verplicht is dat alle kantoren vanaf 2023 minimaal een energielabel C dienen te hebben. Huurders willen nù al weten of hun kantoor over 5 jaar nog bruikbaar is.

Lees de rest van de blog van Bert van Renselaar hier verder.

Bron: FMN

Een efficiënte en liefst duurzame energiehuishouding is een uitdaging voor iedere professional betrokken bij vastgoedmanagement, gebouwbeheer en de inkoop van energie en energiediensten. Vanwege de kosten voor energie is energiebeheer of energiemanagement een activiteit van toenemend belang. Energiebesparing in de gebouwde omgeving is een topic, alleen al vanwege het besparingspotentieel.

De cursus Energiebeheer Gebouwen biedt een praktische introductie op energiebeheer en energiemanagement en het continu verbeteren van de energie-efficiëntie van gebouwen.