Milieubelasting tennis- en voetbalverenigingen in beeld

Milieubelasting tennis- en voetbalverenigingen in beeld

Energiebesparing staat op de agenda bij sportorganisaties. Al sinds de lancering van de subsidieregeling ‘energiebesparing en duurzame energie sportaccommodaties’ wordt het subsidieplafond kort na opening van het subsidiejaar bereikt.

Tennis- en voetbalverenigingen die willen weten of zij energie kunnen besparen, kunnen nu hun energieverbruik vergelijken met het branchegemiddelde. Stichting Stimular heeft bij tientallen tennis- en voetbalverenigingen energiescans uitgevoerd, zowel grote als kleine. Op basis hiervan heeft Stimular de gemiddelde milieuscore voor deze sportverenigingen bepaald.

De benchmark van voetbalverenigingen laten zien dat bezoekersverkeer het meest milieubelastend is. Daarna komen elektriciteit, bedrijfsafval, ritten naar uitwedstrijden en verwarming. Deze vier zijn ongeveer even belangrijk. Water en mobiele werktuigen (zoals grasmaaimachines) tellen wel mee, maar zijn veel minder belangrijk. Ook bij tennisverenigingen zal vervoer waarschijnlijk een belangrijk bijdrage aan de milieubelasting leveren, maar hoeveelheden hiervan zijn onbekend, net als afval. De grootste milieubelasting bij een tennisvereniging bestaat uit elektriciteit, daarna komt verwarming en dan water.

milieubarometer

Tennisverenigingen gebruiken per lid gemiddeld minder warm water dan voetbalverenigingen, omdat de leden meestal niet op de vereniging douchen, terwijl dat bij voetbalverenigingen meestal verplicht is. Het gasverbruik bij tennisverenigingen is meestal laag, omdat het verenigingsgebouw ‘s-winters niet of nauwelijks wordt gebruikt en verwarmd.

milieubarometer

De kengetallen zijn gepubliceerd op www.milieubarometer.nl. Alle tennis- en voetbalverenigingen kunnen hier zien wat normaal is en beoordelen of ze aan de hoge of de lage kant van de range zitten. Verenigingen die hun gegevens in de Milieubarometer invullen, kunnen hun uitkomsten in het instrument vergelijken met het gemiddelde. Dit levert direct aantrekkelijke illustraties om de resultaten te delen met bestuur en leden.

De Milieubarometer is een duurzaamheidsmonitor en maakt de milieukosten en milieuprestaties van een organisatie eenvoudig en snel zichtbaar. Deelname aan de Milieubarometer stimuleert te werken aan verbetering van de milieuprestaties, energiebesparing en besparing van gerelateerde kosten. In ruim 70 gemeenten kunnen verenigingen, organisaties en bedrijven kosteloos een nulmeting maken met de Milieubarometer.

Bron: Stimular