Open toegang tot warmtenetten sleutel voor duurzame warmte

Open toegang tot warmtenetten sleutel voor duurzame warmte

Zorg ervoor dat beginnende en bestaande warmtenetten zo zijn ingericht dat een open toegang voor aanbieders en gebruikers van warmte mogelijk is. Met een systeem van verhandelbare transportrechten op basis van  duidelijke voorwaarden en prijzen.

Dit bericht verscheen eerder op VEMW.

Dat adviseert adviesbureau Berenschot netwerkbedrijf Enexis voor de ontwikkeling van een warmtenet rond Moerdijk. De studie die tijdens het nationaal Warmtecongres werd gepresenteerd is interessant omdat het handvatten biedt om de bestaande situatie te doorbreken.

West-Brabant

Enexis en de provincie Noord-Brabant willen het warmtenet rondom het industriegebied bij Moerdijk uitbreiden. Met de restwarmte die op Moerdijk vrijkomt, kunnen het glastuinbouwgebied rond de suikerfabriek van SuikerUnie in Dinteloord en woningen in de regio verwarmd worden. Daarnaast wordt gedacht aan een koppeling met de Amercentrale (RWE) in Geertruidenberg.

Toegang

Warmtenetten in Nederland zijn vaak aangelegd om de restwarmte van meestal afvalverbrandingsinstallaties (AVI) te herbenutten in de gebouwde omgeving. Met soms naast één aanbieder ook één afnemer en soms een aantal woonwijken van een stad. De kleinverbruikers van warmte zijn daarbij beschermd door regulering, waarbij de kosten voor die afnemer niet hoger mogen zijn dan het alternatief (aardgas + CV-ketel). Dat systeem beperkt volgens Berenschot een verdere ontwikkeling van warmtenetten en daarmee de ontwikkeling van een duurzame of CO2-vrije warmtevoorziening.

Berenschot stelt een systeem van open toegang (Third Party Access, TPA) tot warmtenetten voor, waarbij de verhandelbaarheid van transportrechten, met duidelijke voorwaarden (‘TPA local rule book’) en prijzen moet leiden tot een concurrentieprikkel en daarmee prijsoptimalisatie. Een beginnend of bestaand warmtenet moet zo ingericht worden dat het zonder grote inspanningen kan doorgroeien tot een open, grootschalig net met een laagdrempelige toetreding voor nieuwe warmteaanbieders (restwarmte industrie) en –gebruikers (bedrijven en instellingen, glastuinbouw, huishoudens).

Doelmatigheid

Algemeen directeur Hans Grünfeld van VEMW: ‘Een verduurzaming van de warmtebehoefte in Nederland is een ongekend grote opgave. Binnen de industrie, maar ook in de energievoorzieningsketen met uitkoppeling van CO2-vrije en duurzame warmte. Warmtenetten vormen een van de oplossingsrichtingen. Tot nu toe komen die netten moeizaam van de grond en als ze van de grond komen, zijn ze vaak niet doelmatig. Het advies van Berenschot is interessant omdat het handvatten biedt om die situatie te doorbreken, met als belangrijkste succesfactoren een open, laagdrempelige toegang en een set duidelijke voorwaarden met prikkels die leiden tot doelmatige kosten. Daarbij moet maatwerk mogelijk zijn, want er zal geen sprake zijn van een blauwdruk door de regionale en lokale verscheidenheid in situaties (vraag en aanbod, ruimtegebruik, stakeholders, e.d.).’

Meer informatie kunt u hier vinden.

Bron: VEMW

Beeld : Wikimedia Commons / Hans Erren