Wooncorporaties goed op weg naar energielabel B

Wooncorporaties goed op weg naar energielabel B

Huurwoningen worden steeds energiezuiniger. Dat blijkt uit de Aedes-benchmark. Naast de Energie-index is ook de CO2-uitstoot van huurwoningen opgenomen in de benchmark. Aedes is de branchevereniging voor woningcorporaties in Nederland.

In de Aedes-benchmark zijn bijna alle woningen van corporaties opgenomen (98%). Uit de benchmark blijkt dat wooncorporaties goed op weg zijn om gemiddeld energielabel B te realiseren in 2021. Energielabel B staat gelijk aan een Energie-Index van 1,4. Volgens de benchmark is de Energie-Index van woningen is gedaald van 1,86 naar 1,73. Uiteindelijk is het de bedoeling dat alle huizen van wooncorporaties in 2050 CO2-neutraal zijn.

Inzicht

De Aedes-benchmark is bedoeld om gemeenten, huurders en andere belanghebbenden inzicht te geven in de prestaties van woningcorporaties. De benchmark biedt ook  factsheets van individuele corporaties. Meer informatie over de benchmark, de Corporatiemonitor, en het brancherapport via de website van Aedes.

Bron: Aedes