Energie besparen met inregelen klimaatinstallatie

Energie besparen met inregelen klimaatinstallatie

Klimaatinstallaties in gebouwen blijken niet goed ingeregeld. De inregeling is vaak niet afgestemd op het gebruik en de behoefte. Dit leidt tot klachten, tot onnodig energiegebruik en hoge kosten.

Daarom onderzoekt NEN met een aantal partijen of er een nationale afspraak gemaakt kan worden om dit te verbeteren. En of dit aan een ‘Erkende maatregel’ gekoppeld kan worden.

Het is een kip-ei probleem: de gebouweigenaar gaat er vanuit dat de installateur de verwarming, koeling en ventilatie regelt, en de installateur doet alleen wat er in zijn opdracht staat: de ketel schoonmaken en contoleren. Gevolg is bijvoorbeeld dat de kachel in het weekend ook staat te loeien. En dat komt vaker voor dan wordt gedacht.

Oplossing

Er is een oplossing voor dit probleem: biedt bij de inspectie van de ketel ook meteen een inspectie van de installatie aan. Voor een klein extra bedrag – de installateur is er toch al – krijgt de gebouweigenaar dan veel besparing en comfort. Naar verwachting wordt deze investering al na drie maanden terugverdiend. Daarom wordt ook gekeken of dit in de lijst erkende maatregelen opgenomen kan worden.

Een vaste procedure voor het inregelen van het geheel van verwarming, koeling en ventilatie is dan handig. Daarmee wordt vastgelegd wie wat doet en waar de verantwoordelijkheden liggen. Bovendien kan op basis hiervan een (aanvullend) certificaat worden afgegeven.

Zo veel als heel Den Haag

De besparing kan twintig tot dertig PJ (Peta Joule) per jaar zijn – genoeg om alle huishoudens van een stad als Den Haag van energie (elektriciteit én gas) te voorzien. Dit wordt geconcludeerd op basis van onderzoeken van ECN, van TNO en van de DCMR.

Deelnemen

Bij het onderzoek naar de beste oplossing zijn onder andere UNETO-VNI, SCIOS, FME, ISSO en DCMR betrokken. U kunt zich nog bij deze groep aansluiten.

Meer informatie

Bekijk het persbericht op de website van NEN voor meer informatie.

Bron: NEN