Benchmark Energieverbruik – vergelijk uw gebouw

Hoe scoort uw gebouw qua energieverbruik? Gebruik onze benchmark tool

Photo by Jasper Juinen

Energieverbruik vergelijken, zakelijk? Met de Benchmark energieverbruik dienstensector en bedrijfsgebouwen vergelijkt u uw vastgoedportefeuille met de markt.

U kunt 24 gebouwtypen selecteren en gebruik, bouwjaarklasse en grootteklasse invoeren en direct het energieverbruik vergelijken.

De verbruikscijfers zijn gebaseerd op actuele gegevens van het CBS en statistisch bewerkt door ECN, in de rapportage ‘Energieverbruik Dienstensector’ van januari 2016.  (Bron: Ing. J.M. Sipma, Energieverbruik dienstensector ©ECN)

Energieverbruik vergelijken is een eerste stap bij actief energiebeheer. Energiedata verkregen met energiemonitoring maakt het mogelijk het energieverbruik van een gebouw te vergelijken met het marktgemiddelde.

GEBRUIK DE BENCHMARK TOOL:

Ter vergelijk: voor bijna energieneutrale kantoorgebouwen (BENG) gelden per 2021 specifieke eisen voor het energieverbruik. Voor overheidsgebouwen gelden die eisen al per 2019. Voor nieuwe utiliteitsgebouwen geldt als maximale energiebehoefte voor verwarming, koeling en verlichting van 50 kWh/m2 per jaar. Voor gezondheidszorggebouwen is dat 65 kWh/m2/jr. Voor aardgas: 1 m3 komt afgerond overeen met 10 kWh. Dit is dus exclusief het energieverbruik voor kantoorapparatuur e.a.