Dossiers

Dossier: Energielabel

Dossier: Energielabel

Laatste update: najaar 2014 Door F&B, specialisten in energie en milieu  - Een energielabel laat zien hoe zuinig een woning of gebouw is en wat er beter kan. Van de isolatie van dak, muren, vloer en ramen tot de energiezuinigheid van ...
Dossier: Energiemanagementsystemen

Dossier: Energiemanagementsystemen

Laatste update: najaar 2014 In 2020 moet in geheel Europa 20 procent minder energie worden gebruikt ten opzichte van 1990. In haar ‘Energie Efficiency-plan 2011’  van Europese Commissie staat dat energie-efficiency in de industrie kan worden bere...

Dossier: EPC

Naar een energieprestatiecoëfficiënt van 0,0 Vanaf 1 januari 2011 moet alle nieuwbouw in Nederland voldoen aan een energieprestatiecoëfficiënt (EPC) van maximaal 0,6. In 2020 moet alle nieuwbouw voldoen aan een EPC van bijna '0', een energieneutraal niv...

Dossier: Passiefhuis

Een passiefhuis is zeer energiezuinig, heeft een beperkt verwarmingssysteem en geen actieve koeling. Een passiefhuis heeft een hoge mate van thermische isolatie, goede kierdichting en maakt gebruik van passieve zonne-energie. Een goed binnenklimaat is...
Dossier: salderen zonnepanelen

Dossier: salderen zonnepanelen

Najaar 2014 - Salderen is het verrekenen van afgenomen stroom met de over diezelfde aansluiting zelf opgewekte en teruggeleverde stroom. Hierdoor ontvangt men dezelfde prijs (inclusief belastingen en transportkosten) voor de teruggeleverde energie als ...

Dossier: Toetsinstrumenten duurzaam vastgoed

Laatste update: voorjaar 2014 Koude-warmte opslag, warmtekrachtkoppeling en geothermie. Dagelijks komen er hier op EnergieVastgoed.nl concrete voorbeelden voorbij van hoe de vastgoedsector om kan gaan met duurzaamheid. Maar wie of wat bepaalt...

Dossier: Warmte en Koudeopslag (WKO)

Warmte en koude kunnen op diverse manieren worden opgewekt, opgeslagen en getransporteerd. Dit dossier is een startpunt voor verder lezen over Geothermie, Warmte Koude Opslag (WKO) en Warmtenetten. Puur gebouwgebonden installaties om warmte en koude te...
Energielabel C kantoren

Energielabel C kantoren

Utiliteitsgebouwen met een kantoorfunctie moeten verplicht energiezuiniger gemaakt worden. Vanaf 1 januari 2023 geldt energielabel-C als minimumeis. Volg het dossier Energielabel C-verplichting voor kantoren op EnergieVastgoed. Voor de gebouwde omgeving...
Stappenplan duurzame verlichting

Stappenplan duurzame verlichting

Laatste update: najaar 2014 Op verlichting valt veel te besparen. Onderzoek van de Taskforce Verlichting wijst uit dat in een kantoor 22% van de energiekosten op gaat aan verlichting. Als u een plan gaat maken voor duurzame verlichting in uw bedrijf, ...