Dossier: EPC

Naar een energieprestatiecoëfficiënt van 0,0

Vanaf 1 januari 2011 moet alle nieuwbouw in Nederland voldoen aan een energieprestatiecoëfficiënt (EPC) van maximaal 0,6. In 2020 moet alle nieuwbouw voldoen aan een EPC van bijna ‘0’, een energieneutraal niveau.

De energieprestatiecoëfficiënt van een woning drukt met een getal de energetische prestatie van een woning uit. Hier is in 1995 voor gekozen, zodat de bouwwereld zelf kan kiezen met welke maatregelen de energiezuinigheid wordt gerealiseerd.

De rekenmethodes om tot de juiste EPC te komen zijn vastgelegd in NEN-norm 5128 (voor woongebouwen) en NEN 2916 (utiliteitsbouw).

Op 1 juli 2011 worden deze berekeningsmethodieken vervangen door een nieuwe Energieprestatienorm Gebouwen (EPG). Deze methodiek moet de werkelijke energieprestatie van gebouwen uitdrukken (dus niet met een standaard voor gebruikersgedrag) en moet de EPC van alle gebouwen meten. Zowel die van nieuwbouw als bestaande bouw en zowel woningbouw als utiliteitsbouw. Dit wordt de NEN 7120 normering.

Gevolgen strengere EPC-eis
De gevolgen die de aangescherpte EPC-eis met zich meebrengt voor het ontwerpen van woningen, appartementen en kantoren zijn groot. Er moet worden nagedacht over warmtepompen, isolatie en ventilatie. Want welke installatie- en bouwkundige technieken zijn nodig om de EPC eis van 0,6 te behalen?

(Bijna) energieneutraal
De Rijksoverheid introduceert de term ‘BENG’ voor ‘bijna energieneutrale gebouwen’. Vanaf 2020 moet, conform de Europese richtlijn EPBD, alle nieuwbouw bijna energieneutraal zijn. Bijna energieneutraal betekent een energieprestatiecoëfficiënt van bijna 0. Overheidsgebouwen moeten eerder, vanaf 31 december 2018, aan de Europese eis voldoen.

Strengere eis utiliteitsbouw
Naar verwachting worden deze nieuw aangescherpte eisen vanaf 2015 in Nederland ingevoerd als minimumeis. Zie in onderstaande tabel de huidige en de mogelijk toekomstige EPC-eisen.

epcnormen

– Een evaluatierapport van ECN over de effecten van de aanscherping van EPC 1.0 naar 0.8, laat zien dat de besparing ligt tussen de 1 en 15%, wat lager is dan de theoretisch verwachte 20%.

– Archidat heeft 120 nieuwe bouwdetails ontwikkeld met een EPC van ≤ 0,6 voor de 12 meest voorkomende knooppunten bij seriematige woningbouw. Download hier de gratis bouw- en referentiedetails.

– EPC berekenen? Agentschap NL biedt een gratis online cursus EPC-berekening aan. Voor woningbouw en utiliteitsbouw

NEN 2916, Basisdocument bepalingsmethode energieprestatie utiliteitsgebouwen – Achtergronden en uitgangspunten

NEN 2916:2004, Basisdocument bepalingsmethode energieprestatie utiliteitsgebouwen – 2004

NEN 5128:2004 (nl), Energieprestatie van woonfuncties en woongebouwen – Bepalingsmethode

Bekijk meer nieuws over EPC