Energiemonitoring: inzicht in energiestromen

energiemonitoring

DOSSIER – update 12 januari 2016
Energiemonitoring is het inzichtelijk maken en op regelmatige basis volgen van de energiestromen in een gebouw. Door analyse van de energiedata wordt het mogelijk om onnodig verbruik op te sporen en mogelijkheden voor energiebesparing te definiëren.

Door het energieverbruik te koppelen aan de inkoopkosten, kan gerekend worden aan de kosten en baten van energiebesparende maatregelen. Ook maakt energiemonitoring de gevolgen van getroffen maatregelen voor energiebesparing direct zichtbaar.

Deze pagina vormt het beginpunt van alles wat u over energiemonitoring moet weten. Van actuele nieuwsberichten en expertbijdragen tot up-to-date naslagwerken, van gratis downloads tot praktische cursussen en trainingen.

Energiemonitoring: een introductie

 • Wat is energiemonitoring?
  Energiemonitoring is de praktijk van het volgen van energiestromen in een gebouw. Met energiemonitoring kan onnodig energieverbruik worden opgespoord en kunnen energiebesparende maatregelen in kaart worden gebracht. Lees verder >
 • Het meten van energieverbruik
  Van telemetrisch uitgelezen energiemeters is het energieverbruik beschikbaar in kwartierwaarden voor elektriciteit en uurwaarden voor gas. Bij een (stads)warmteaansluiting zijn de waarden afhankelijk van de geïnstalleerde meter(s). Deze data zijn, soms onder voorwaarden, beschikbaar voor de eigenaar of gebruiker van de aansluiting. Lees verder >
 • Energiedashboards: tools en kosten
  Voor het inzichtelijk maken van de meetdata van het energieverbruik in een energiedashboard bestaan diverse oplossingen, variërend van eenvoudige apps tot zeer complete softwarepakketten met uitgebreide analysemogelijkheden. Lees verder >
 • Voorbeelden van energiebesparing
  Met energiemonitoring kan een directe besparing op het energieverbruik en dus de kosten daarvoor gerealiseerd worden. We geven een paar voorbeelden. Lees verder >

 

Energiemanagement

 • Energiemanagement voor vastgoedbeheer
  Energiemanagement is een activiteit die vast onderdeel zou moeten uitmaken van het takenpakket van facility management en (technisch) gebouwbeheer. Het is een structurele managementtaak met de energieprestatie van een gebouw als key performance indicator. Lees verder >

 

Netbeheer

 • Wie is mijn netbeheerder?
  Een overzicht van de activiteiten van de regionale netbeheerder met onderscheid naar de grootzakelijke en kleinzakelijke aansluiting. Lees verder >
 • Netbeheerders in Nederland
  De regionale netbeheerders zijn verenigd in Netbeheer Nederland en bedienen ieder een bepaalde regio in ons land. Deze pagina beschrijft de functie van netbeheerders in Nederland. Lees verder >

 

Slimme meter

 • Slimme meter voor zakelijk gebruik
  De slimme meter voor zakelijk gebruik maakt het energieverbruik van een gebouw inzichtelijk op dagelijkse basis. Ook voor zakelijk gebruik is de slimme meter de eerste stap om met energiemonitoring te kunnen beginnen en om de mogelijkheden voor energiebesparing te kunnen opsporen. Lees verder >
 • Het aanvragen van een slimme meter
  Diegenen die nog geen slimme meter hebben en niet willen wachten totdat de netbeheerder vervanging aanbiedt, kunnen deze zelf aanvragen. Lees verder >

 

Cursus Energiemonitoring

Beeld: Scot Rumery / Foter / CC BY-SA