Energie besparen met energiemonitoring

energie besparenHet logische doel van energiemonitoring is energie besparen. Door het energieverbruik van een gebouw visueel inzichtelijk te maken, wordt afwijkend energieverbruik direct zichtbaar. Daarnaast kunnen, door analyse van het verbruik, verbetermogelijkheden opgespoord worden. Met energiemonitoring kan een directe besparing op het energieverbruik en dus de kosten daarvoor gerealiseerd worden. We geven een paar voorbeelden. Bekijk de complete lijst onderaan deze pagina. 

Energie besparen met:

  • Verlichting: Buiten de openings- of gebruikstijden van een gebouw mag men verwachten dat het elektriciteitsverbruik lager ligt. Maar in veel gevallen blijft ook na werktijd onnodig veel verlichting branden. Met energiemonitoring is dat direct te zien.
  • Verwarming: Ben verwarmingsinstallatie wordt aangestuurd door een stooklijn of klimaatregeling. Door klachten over het binnenklimaat wordt deze regeling door de tijd heen vaak aangepast. In veel gebouwen past de regeling niet meer bij het werkelijke gebruik van het gebouw. Zo kan de cv om vier uur ‘s ochtends al aanslaan, en dat is natuurlijk niet nodig.
  • Ventilatie: De luchtbehandeling hoort samen te werken met de verwarming. In voor- en naseizoen wil het ‘s ochtends weleens koud zijn, terwijl overdag de buitentemperatuur toch snel oploopt tot boven de 18 graden Celsius. Het komt vaak voor dat de koeling aan het werk gaat, terwijl de verwarming nog bezig is. Dat werkt tegen elkaar in en kost onnodig veel energie.
  • Basislast: Op jaarbasis (24/7) is een gebouw maar voor een kwart van de tijd vol in gebruik. Maar ook buiten openingstijd wordt energie verbruikt. Het energieverbruik in de nacht of in een weekend is de basislast. Door deze terug te brengen, kan men behoorlijk veel energie besparen.

Met enerigemonitoring is nog veel meer in kaart te brengen. Het optimaliseren van klimaatregelingen en stooklijnen is één ding, maar met het verbeteren van de installaties kan nog meer resultaat behaald worden. Frequentiesturing van ventilatiemotoren, daglichtregelingen of aanwezigheidsdetectie op verlichting, kloktijden op allerlei systemen, met monitoring wordt het inzichtelijk.

Dankzij energiemonitoring is niet alleen het verbruik inzichtelijk, maar kan ook de energiebesparing berekend worden. Als het werkelijke en geoptimaliseerde verbruik van systemen of installaties op jaarbasis bekend is, zijn ook de kosten voor energie eenvoudig uit te rekenen. Dan is het mogelijk om te kijken naar investeringen in energiezuinige alternatieven. Zo vormt energiemonitoring ook de basis voor toekomstige investeringen in energiebesparende maatregelen.

Overzicht denkbare maatregelen:

In het onderstaande overzicht zijn de meeste maatregelen voor energiebesparing bij elkaar gezet, waarbij onderscheid gemaakt wordt tussen de verschillende soorten maatregelen. Per maatregel kan bekeken worden hoeveel deze kost en welke besparing mogelijk is.

Financiële Besparingsmaatregelen
Utilities

– Contractuele aansluit- /transportwaarde elektra
– Contractuele aansluit-/transportwaarde gas
– Contractuele aansluit-/transportwaarde warmte
– Meetdienst elektriciteit
– Meetdienst gas
– Inkoop levering elektriciteit (tariefverbetering)
– Inkoop levering gas (tariefverbetering)
– Inkoop levering warmte (tariefverbetering)
– Factuurcontrole energie

Energie Besparingsmaatregelen
Organisatorisch en operationeel

– Energiemonitoring, (sub)bemetering
– Bedrijfstijden gerelateerd aan activiteiten
– Gebruikstijden installaties en systemen
– Powermanagement (piekshaving)
– Gebruikersgedrag (en apparaten)

Energie Besparingsmaatregelen
Gebouw en gebouwgebonden installaties

Thema Isolatie:
– Dak
– Gevel
– Gevelbeglazing
– Kierdichtheid
– Vloer
– Kruipruimten
– Toegangsdeur(en)

Thema verwarming:
– (re-)commissioning Gebouw Beheersysteem
– Kloktijden inregelen (zie ook organisatorisch)
– Vakantieregeling / overblijfschakeling
– CV watertemperatuur
– Warm tapwater buffer
– Schakeltijden boiler
– CV waterpomp frequentiegeregeld
– Leidingen isoleren
– Ketel vervangen voor HR
– Weersafhankelijke regeling
– Thermostatische radiatorkranen
– RF gestuurde radiatorkranen
– WKO met warmtepomp

Thema ventilatie:
– Regeling ventilatoren (stappen of frequentie)
– Toepassen WTW ventilatie (dak/gevel units)
– Filter- en leidingonderhoud (LBK)

Thema (ver-)koelen:
– Kloktijden
– Isolatie

Thema verlichten:
– Upgrade type lamp/armatuur (HF, LED)
– Aanwezigheidsdetectie en dimmen
– Ruimte schakeling
– Veegschakeling
– Daglichtregeling
– Zie ook organisatie/gebruikersgedrag

Thema ICT:
– Servercapaciteit en bezettingsgraad servers
– Koeling drempelwaarde 25 gr. C.

Energie Opwekkingsmaatregelen

Lokale energie opwekking
– Pv panelen (zon-Pv)
– Zon thermisch
– Windturbine (bijv. tbv ICT)
– WKO zie thema verwarmen