Energieverbruik meten

energieverbruikVan telemetrisch uitgelezen energiemeters is het energieverbruik beschikbaar in kwartierwaarden voor elektriciteit en uurwaarden voor gas. Bij een (stads)warmteaansluiting zijn de waarden afhankelijk van de geïnstalleerde meter(s). Deze data zijn, soms onder voorwaarden, beschikbaar voor de eigenaar of gebruiker van de aansluiting.

Slim meten van energieverbruik

In de meeste gevallen zijn de energiemeters in eigendom van het wettelijke meetbedrijf, afhankelijk van de afgesloten meetdiensten. Voor kleinzakelijke aansluitingen uitgerust met slimme meters, is de regionale netbeheerder verantwoordelijk. Momenteel vindt de grote uitrol plaats van de slimme meter, met het doel zo veel mogelijk analoge meters te vervangen door ‘slim’. De data van deze meters voor elektra en gas worden via een gsm modem dagelijks verstuurd naar Energie Data Services Nederland (EDSN) en op een centrale server opgeslagen. Meetbedrijven en Overige Diensten Aanbieders (ODA’s) die daar wettelijk toe gemachtigd zijn, hebben toegang tot de EDSN-server (ook wel P4 portal genoemd) en kunnen de gevalideerde meetdata beschikbaar maken voor de eindgebruiker.

Data-abonnement telemetrie

Grootzakelijke aansluitingen voor elektra en gas kunnen voor het energieverbruik terecht bij het meetbedrijf. De regionale netbeheerder weet welk meetbedrijf actief is op de aansluiting. Vaak is dit meetbedrijf overigens een verzelfstandigd onderdeel van de netbeheerder. Voor telemetrisch verkregen data kan de eindgebruiker een abonnement afsluiten om over de data te beschikken. Hieraan zijn kosten verbonden. Ook kan een eindgebruiker overstappen naar een alternatief meetbedrijf en nieuwe afspraken maken, inclusief het beschikbaar stellen van de meetdata

Portal, FTP of e-mail

De meetbedrijven (vaak netbeheerders) die diensten aanbieden voor de energiedata, hebben een portal waarin het actuele energieverbruik getoond wordt, tot en met de laatste data-uitwisseling, dus tot en met ‘gisteren’. Ook zijn historische overzichten mogelijk.

Alternatief is het werken met een online energiedashboard. Inmiddels bestaan meerdere partijen die een webtool in de cloud aanbieden waarbinnen energiedata te laden zijn. Dat kan automatisch, met een file transfer protocol (FTP) of met een e-mailbericht met vooraf gedefinieerd formaat. Derde mogelijkheid is zelf software aan te schaffen of Software as a Service (SaaS) te gebruiken. Ook dan zal dagelijks een datatransfer plaats moeten vinden.

Neem contact op met de netbeheerder om uit te vinden welk meetbedrijf verantwoordelijk is. Om dat gemakkelijk te maken, is de EAN-code van de aansluiting nodig. Die is te vinden in het EAN codeboek.