Download gratis whitepapers

Op deze site zijn regelmatig whitepapers te downloaden, van zowel de redactie als van partners. Whitepapers zijn kennisdocumenten met achtergrondinformatie of een case over een bepaald onderwerp.

Hieronder het huidige aanbod.

Whitepaper: Energiebeheer Gebouwen in vier stappen

In vier stappen naar duurzaam energiebeheer, dat beschrijft de whitepaper van Energiemedia. Leer zelf wat komt kijken bij het beheren én optimaliseren van de energieprestatie van vastgoed. - Ongeveer 50% van de servicekosten wordt bepaald door de ...
Whitepaper IVVD: 'Naar een duurzame school'

Whitepaper IVVD: 'Naar een duurzame school'

Een adequaat onderwijsgebouw is van wezenlijk belang voor goed onderwijs en goede leerprestaties. De overheveling van het buitenonderhoud is sinds 1 januari een feit. De verantwoordelijkheden en risico’s voor schoolbesturen veranderen daarmee. En wat a...
Rapport: Energiebesparingspotentieel Dienstensector

Rapport: Energiebesparingspotentieel Dienstensector

Energiebesparing in de utiliteitsbouw is voor de rijksoverheid een beleidsprioriteit zoals onder meer blijkt uit het in september 2013 afgesloten ‘Energieakkoord voor duurzame groei’. Een probleem bij het bepalen van het besparingspotentieel was het o...

Praktijkcase energiemanagement op de basisschool

Voor het realiseren en behouden van een gunstige energieprestatie van gebouwen is proactief energiemanagement een voorwaarde. Energiemonitoring, periodiek inregelen en analyseren van de resultaten van genomen maatregelen moeten hand in hand gaan. Een...

Praktijkcase energiebeheer duurzame school

Duurzaamheid van schoolgebouwen kan niet los gezien worden van het binnenklimaat. Maar voor een Frisse School is duurzaamheid niet hetzelfde als een laag energieverbruik. De energieprestatiecoëfficiënt (EPC) voor schoolgebouwen bedraagt volgens het B...

Gratis whitepaper: Komt een WKO bij de dokter ...

De WKO Dokter heeft positief nieuws. Na 16 hersteloperaties zijn de oorzaken van slecht functionerende WKO’s op een rijtje gezet in de publicatie ‘Komt een WKO bij de dokter’. Het blijkt dat de meeste slecht draaiende WKO’s eenvoudig te herstellen zijn. ...

Gratis whitepaper: Behaalt uw WKO het maximale rendement?

Functioneert uw Warmte Koude Opslag niet naar verwachting? Dat is niet nodig. In deze white paper leest u wat u kunt doen om het rendement van de installatie te verbeteren. U leest welke berekeningen u kunt toepassen en wat anderen in de praktijk hebben...

Geld besparen met energiemonitoring

Inzichtelijk maken hoeveel energie uw bedrijf precies gebruikt en wanneer, dat is waar energiemonitoring om draait. Uiteraard krijgt u een overzicht van uw energie-leverancier waarin staat hoeveel gas en elektriciteit u verbruikt. Maar veel kunt u...