Rapport: Energiebesparingspotentieel Dienstensector

Energiebesparing in de utiliteitsbouw is voor de rijksoverheid een beleidsprioriteit zoals onder meer blijkt uit het in september 2013 afgesloten ‘Energieakkoord voor duurzame groei’. Een probleem bij het bepalen van het besparingspotentieel was het ontbreken van inzicht in de totale voorraad utiliteitsgebouwen en het energieverbruik per gebouwtype.

Hier is met de rapportage ‘Verbetering referentiebeeld utiliteitssector’ verandering in gekomen. Dit artikel laat zien welk besparingspotentieel er binnen de dienstensector ligt op het gasverbruik. Daarnaast gaat het artikel in op gerelateerde investeringskosten en arbeidseffecten.

Bevestiging

Al sinds het TNO onderzoek naar de efficiëntie van klimaatinstallaties uit 2007 wordt gezegd dat besparingen mogelijk zijn van meer dan 30%. Het onderzoek van ECN bevestigt dit.

Het volledige artikel is hieronder beschikbaar als download. Het is een samenvatting van de complete publicatie van ECN.

Jeffrey-Sipma
Drs. ing. J.M. Sipma is onderzoeker bij het Energieonderzoek Centrum Nederland, unit Beleidsstudies, groep Gebouwde Omgeving.