Energie enquete 2012

De Energie Enquête van VNU Exhibitions en Energiemedia is uitgevoerd in december 2011 en januari 2012 en gaat in op de volgende onderwerpen:
– Energiebeleid en MVO-beleid binnen de organisatie
– Huidig en toekomstig gebruik van duurzame energiebronnen en energiebesparende maatregelen
– Obstakels bij het opstarten en realiseren van duurzame energieprojecten
– Toekomstige investeringen in energiebesparing – en opwekking en het verwachte financiële rendement
– Energieneutraliteit van toekomstige producten of diensten
– Recessie vs. investeren in duurzaamheid